Karma - Slovo po slovo Text / Lyrics

View Artist

Artist: Karma

Song: Slovo po slovo

Album: Sedam Dana

Release Date: 0
More from Karma

Karma - Slovo po slovo Tekst / Lyrics :

Ja i ti nismo dovoljni
Jer na svijetu smo sami
Ostali
Ti i ja uvijek kao oka dva
Doљli i u mraku ostali
Uhu,aha
Uhu,aha

Znali bi gdje bi otiљli
Pogledi bi sve govorili
Ljudi ?e i tako re?i sve
Vaћno je da voljeti ?emo se
Uhu,aha
Uhu,aha

Slovo po slovo,okret i laћ
Boli me snaga,veli?ine i strasti
Slovo po slovo,nestaje mi zraka
Predaj mi sebe,oprezno,polako

Ja i ti nisamo dovoljni
Jer na svijetu smo sami
Ostali
Ti i ja uvijek kao oka dva
Doљli i u mraku ostali
Uhu,aha
Uhu,aha

Slovo po slovo,okret i laћ
Boli me snaga,veli?ine i strasti
Slovo po slovo,nestaje mi zraka
Predaj mi sebe,oprezno,polako

Instant Queue
00:00
00:00