Galija - Meni Si Lepa Text / Lyrics

View Artist

Artist: Galija

Song: Meni Si Lepa

Album: Mesto pored prozora

Release Date: 2010
More from Galija

Galija - Meni Si Lepa Tekst / Lyrics :

Skidam ti šminku usnama,
meni si lepa,
dok zračiš sjaj, pogledaj,
ti si od stakla.

I mesec ima sjaj,
i tužan je kao ti,
od mene tražiš zrak
svetolosti.

Pokaži što si
sa mnom kad
nebo je teško,
dugo već pada,
truli leto.

Povedi me,
odvedi odavde,
povedi me,
odvedi odavde.

Moj osmeh lebdi tu,
tu, iznad tebe.

I mesec ima sjaj,
i tužan je, kao ti,
moj osmeh lebdi tu,
tu, iznad tebe.

Povedi me,
odvedi odavde,
povedi me,
daleko odavde.

Ma, hajde, povedi me,
odvedi odavde,
hajde, povedi me,
daleko odavde.

Meni si lepa...

Instant Queue
00:00
00:00