EKV - Zaboravi ovaj grad Text / Lyrics

View Artist

Artist: EKV

Song: Zaboravi ovaj grad

Album: Ekatarina Velika

Release Date: 1985
More from EKV

EKV - Zaboravi ovaj grad Tekst / Lyrics :

Jedan dan za jednu vožnju,
Jedna kola, jedan grad,
Jedan list u jednoj lokvi,
Jedan pogled preko senke
Jednog skoka lakog tela,
Žene mojih ruku,
Jedan pucanj i prasak stakla,
Pad u jednom letu.
Freeze frame,
Freeze frame.

Da zaboravi ovaj grad,
Zaboravi ovaj grad,
Zaboravi ovaj grad,
Poleti i leti...

Jedan dodir jedne ruke
Druge žene koju znam,
Njeno lice toplih senki
Naše vreme, tok života
Ovog sata, ovog trena,
Vidim, znam,
Uvek isti, uvek ja,
Čovek stalnih navika.
Ne želim, ne želim,
Ne želim da, da.

Da zaboravi ovaj grad,
Zaboravi ovaj grad,
Zaboravi ovaj grad,
Ne želim, ne želim...

Instant Queue
00:00
00:00