EKV - Hodaj Text / Lyrics

View Artist

Artist: EKV

Song: Hodaj

Album: Ekatarina Velika

Release Date: 1985
More from EKV

EKV - Hodaj Tekst / Lyrics :

hodaj, hodaj, walk
hodaj, walk
hodaj, walk ...

hoooooodaj ... (walk)
hoooooodaj ... (walk)

.. na prstima u noći bez meseca
hodaj
sa dahom u usima i srcem u petama
kao zena na stiklama, take the walk on the wild side
i strojevim korakom na granici ukusa
hoooooodaj ...
hoooooodaj ...

... uvek otečenih glatkih nogu do pojasa
hodaj
i vrtlog uspeha u pulsu prolaznika
hodaj, hodaj
biranim ulicama u grbavim oblacima
jos krupnijim koracima, na zvonkim jezicima
hoooooodaj ...
hoooooodaj ...

Instant Queue
00:00
00:00