EKV - Budi sam na ulici Text / Lyrics

View Artist

Artist: EKV

Song: Budi sam na ulici

Album: S vetrom uz lice

Release Date: 1986
More from EKV

EKV - Budi sam na ulici Tekst / Lyrics :

Treba mi svet
Otvoren za poglede
Otvoren za trčanje

I treba mi soba
da primi pet hiljada ljudi
sa dignutim čašama,
sa dignutim čašama

Lomi se kristal
Svetlucaju staklene iskre
pod našim nogama

Kao potpuni stranci
Sa staklom u srcima,
sa staklom u očima,
na licima

Budi sam na ulici
Budi sam
Budi sam na ulici
Budi sam

Treba mi svet
Otvoren za poglede
Otvoren za trčanje

I treba mi soba
da primi pet hiljada ljudi
sa dignutim čašama,
sa dignutim čašama

Lomi se kristal
Svetlucaju staklene iskre
pod našim nogama

Kao potpuni stranci
Sa staklom u očima,
sa staklom u grudima,
na licima

Budi sam na ulici
Budi sam
Budi sam na ulici
Budi sam

Budi sam
Budi sam
Budi sam

Instant Queue
00:00
00:00