Al Dino - Kopriva Text / Lyrics

Al Dino - Kopriva Tekst / Lyrics :

Da se nisi meni nadala
Ne bi sada pusta ostala
Kao zemlja kiše žedna
Kao majka djece željna
Čekajuć' ti duša presahla

Kao zemlja kiše žedna
Kao majka djece željna
Čekajuć' ti duša presahla

Iz mog srca raste kopriva
Koja te je davno opekla
Kad si moju ljubav brala
Ti si meni vjerovala
Da ja nisam tugom otrovan

Kad si moju ljubav brala
Ti si meni vjerovala
Da ja nisam tugom otrovan

Da, to sam ja, prazna postelja
U kojoj niko ne sanja
Meni je mrak i kad je dan
Ja sam ti, bo'na, nesretan

Meni je mrak i kad je dan
Ja sam ti, bo'na, nesretan

Iz mog srca raste kopriva
Koja te je davno opekla
Kad si moju ljubav brala
Ti si meni vjerovala
Da ja nisam tugom otrovan

Kad si moju ljubav brala
Ti si meni vjerovala
Da ja nisam tugom otrovan

Da, to sam ja, prazna postelja
U kojoj nikog ne sanjam
Meni je mrak i kad je dan
Ja sam ti, bo'na, nesretan

Meni je mrak i kad je dan
Ja sam ti, bo'na, nesretan

Instant Queue
00:00
00:00